Kucheza Na Ma Tableaux Yangu Playing With My Paintings

Kucheza Na Ma Tableaux Yangu ##1 Playing With My Paintings ##1
Video – 0:02:20 – 2015
Christophe Ndabananiye

Kucheza Na Ma Tableaux Yangu ##2 Playing With My Paintings ##2
Video – 0:01:58 – 2015
Christophe Ndabananiye

Kucheza Na Ma Tableaux Yangu ##3 Playing With My Paintings ##3
Video – 0:01:30 – 2015
Christophe Ndabananiye

Kucheza Na Ma Tableaux Yangu ##4 Playing With My Paintings ##4
Video – 0:02:55 – 2015
Christophe Ndabananiye